Goda exempel

På den här sidan samlar vi goda exempel på aktörer i regionen som har gått före i arbetet med att bygga upp en laddinfrastruktur i Östra Mellansverige. Syftet är att inspirera fler att satsa på investeringar i laddinfrastruktur. Målsättningen är att kunna visa goda exempel från olika typer av verksamheter och organisationer.

Se goda exempel från följande verksamheter och organisationer:

Goda exempel BRF Haga

Goda exempel BRF Sickla Kanal

Goda exempel Träpatronens samfällighet

 

Hotell- och konferensanläggningar (upp)

 

Turistverksamhet bidrar till utbyggnad av laddinfrastruktur på landsbygden

Lasätter Gård är en konferens- och aktivitetsanläggning strax utanför Nyköping. Med stöd ut Klimatklivet installerade ägarna en laddstation på gästparkeringen.

- Vår verksamhet är ekoturismcertifierad så det faller sig naturligt för oss att erbjuda laddstolpar, säger Monika Crafoord som driver verksamheten vid Lasätter Gård.  

Lasätters gård valde en variant av laddstation med en ställbar laddeffekt på max 21 kW. Laddstationen har Typ 2-uttag och stöd för internetuppkoppling.

 • Aktör: Lasätter Gård
 • Kommun och län: Nyköping, Södermanlands län
 • Placering laddstation: Gästparkering vid Lasätters Gård
 • Antal laddstationer: 1 laddstation med 2 laddpunkter
 • Investeringskostnad: 30 000 kr – 40 000 kr
 • Kontakt: Monika Crafoord, info@lasatter.se, www.lasatter.se

 

Offentliga aktörer (upp)

 

Laddplatser i parkeringsgarage i Uppsala

Vid upprättande av nya parkeringsgaraget på Akademiska sjukhuset i Uppsala har Landstingsservice installerat 5 laddstolpar med 10 st laddpunkter.

- Vi kan konstatera att laddstolparna används frekvent och vi ställer oss mycket positiva till att Naturvårdverket via Klimatklivet delfinansierade projektet.  Detta möjliggör en snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen i samhället, vilket vi ser som värdefullt, säger Johan Ahlinder, miljöchef, Landstingsservice.  

 • Aktör: Landstingsservice, Landstinget i Uppsala län
 • Kommun och län: Uppsala, Uppsala län
 • Placering laddstation: Akademiska sjukhuset, P-garage
 • Antal laddstationer: 5 laddstationer med 10 laddpunkter
 • Investeringskostnad: ca 200 000 kr
 • Kontakt: komavd@akademiska.se

 

Laddningsstation i centrala Flen

För ägare till elfordon finns det nu en laddstolpe med 3 st laddpunkter i centrala Flen. Stationen är ett steg mot en framtid med fler elbilar och färre fossildrivna fordon och i nuläget är det gratis att ladda sin elbil. Laddstolpen har delfinansierats med medel från Klimatklivet.

- Åtgärden ligger i linje med kommunens strategiska planering och miljömålet begränsad klimatpåverkan, som bland annat innebär att begränsa utsläppen från fossilbränsledrivna fordon, säger Simon Wernsköld, miljöutredare på Flens kommun.

 • Aktör: Flens kommun
 • Kommun och län: Flen, Södermanlands län
 • Placering laddstation: Vasagatan, mittemot stadshuset
 • Antal laddstationer: 1 laddstation med 3 laddpunkter
 • Investeringskostnad: ca 300 000 kr
 • Kontakt: simon.wernskold@flen.se

 

Fastighetsbolag (upp)

 

Laddplatser i parkeringshuset Lyckan i Norrköping city

Fastighetsbolaget Lundbergs har installerat fem laddstationer för elbilar i parkeringshuset Lyckan i Norrköping. Inledningsvis bjuder Lundbergs på elen så länge man betalat vanlig parkeringsbiljett.

Lundbergs arbetar aktivt med att skapa en hållbar stadsmiljö för att förenkla vardagen för hyresgäster och besökare i Norrköping city. Tidigare har man satsat på investeringar i solcellsanläggningar.

- Laddstolpar är nästa steg i vår målsättning att minska miljöpåverkan och bidra till hållbara transporter. Elen kommer till 100 procent från vindkraftverk för att ytterligare minimera miljöpåverkan, säger Jimmy Ekström, miljö- och energiansvarig på Lundergs.

Lundbergs har märkt en ökad efterfrågan på laddstolpar både hos bostads- och kontorshyresgäster vilket innebär att fler laddstolpar kommer att installeras.
 • Aktör: Fastighets AB L E Lundberg
 • Kommun och län: Norrköping, Östergötlands län
 • Placering laddstation: Parkeringshuset Lyckan
 • Antal laddstationer: 4 laddstationer med typ 2-uttag
 • Investeringskostnad: ca 100 000 kr
 • Kontakt: jimmy.ekstrom@lundbergs.se

 

Bostadsrättsföreningar (upp)

 

Destinationsladdning för elbilar i Hågaby

 

Hågaby är ett experimentområde för uthållig samhällsbyggnad 4 km väster Uppsala centrum. Området har 88 ombyggda miljövänliga Hyresbostäder, 17 miljöanpassade villor och 35 avancerade ekobostadsrätter i två föreningar byggda 2000 och 2015. I området satsas kraftfullt på hushållning med resurser och förnybar energi. BRF Hällen är ett av kvarteren i Hågaby och står för den senaste miljösatsningen som är en destinationsladdstation. Med stöd ut Klimatklivet installerade BRF Hällen två laddstationer med kapacitet att serva fyra elbilar.

- Destinationsladdning är en naturlig fortsättning på 20 års kontinuerlig utveckling av det hållbara grannskapet, säger Per G Berg som varit aktiv i planeringen av området de senaste 22 åren.

BRF Hällen i Hågaby valde att bygga två laddstationer med Mode 3 typ 2 laddning med effekt 11 resp 17 kW. Två vanliga laddurtag finns också med lägre effekt (3,5 kW). Den egna  investeringen täcks genom elbilsägarnas insatser (5000 SEK per hushåll) och driftkostnaderna betalas fullt ut av brukarna. Laddstationen kan också upplåtas till gäster till Hågaby som reser med elbil.
 • Aktör: BRF Hällen
 • Kommun och län: Uppsala, Uppsala län
 • Placering laddstation: Vid bostadsrättsföreningens reningsverk
 • Antal laddstationer: 2 laddstationer
 • Investeringskostnad: ca 40 000 kr
 • Kontakt: per.berg@slu.se 

 

Bostadsrättsföreningar i Hägersten laddar för framtiden

Bild Hägersten.jpg 

Träpatronens samfällighet har hand om garage och p-platser för fyra bostadsrättsföreningar med totalt 328 lägenheter i Hägersten. Som ett led i att möjliggöra för de boende att skaffa el-bilar har man installerat 6 laddboxar i garage och på förhyrda ute-platser.

- Tanken är att boende byter garage- eller p-plats med varandra när behov av laddbox uppstår när att man skaffar en elbil, säger Bengt Dahlstedt, ledamot i samfälligheten och ansvarig för den miljösmarta satsningen.

Träpatronen har satsat på 11 kW-laddboxar med typ 2-uttag vilka bedöms som ganska framtidssäkra. För gästande bilister finns två p-platser reserverade på gästparkeringen för elbilar och en gästladdare med två 22 kW-uttag. 

För att hålla kostnaderna nere, valde man ut garage- och p-platser för installation av laddboxarna nära elcentralen, så att ledningsdragningen kunde hållas till ett minimum.

- Vi är nöjda med vår satsning – den känns framtidsinriktad. Om det visar sig att behovet av laddplatser är större än det antal vi idag har, kommer vi givetvis att bygga ut med fler laddboxar, avslutar Bengt Dahlstedt.

 •  Aktör: BRF Träpatronen
 • Kommun och län: Stockholm, Stockholms län

 

Parkeringsbolag (upp)

 

Destinationsladdning i Centralgaraget i Uppsala

 

Centralgaraget är ett parkeringsgarage som ägs och Drivs av Uppsala Parkerings AB.

- Vi har ett uppdrag att ligga i framkant vad gäller teknikutveckling. Dessutom är det ofta fullt vid de två laddplatser vi har i garaget sedan tidigare. Därför var det naturligt att placera 5 nya laddstationer med totalt tio laddpunkter i Centralgaraget. Vi valde en laddare från Chargestorm, typ 2 och 22wh med uppkoppling mot nätet. Då kan vi få ut statistik över användningen, dessutom kan vi snabbare larma ut tekniker vid fel.

 • Aktör: Uppsala Parkerings AB
 • Kommun och län: Uppsala, Uppsala län
 • Placering laddstation: Centralgaraget
 • Antal laddstationer: 5 laddstationer med 10 laddpunkter
 • Investeringskostnad: ca 250 000 kr

 

Ladda bilen med solel vid Stadshuset i Uppsala

Stadshusparkeringen är en centralt belägen parkering i Uppsala som sköts och övervakas av Uppsala Parkerings AB.

- Med två stora solceller på taket av anläggningen kan vi tillverka den el som sedan används för att ladda elbilar som väljer att ladda här. Anläggningen är en av flera som är kopplade mot solbanken som fylls på med el under soliga dagar.

Solbanken är ett sammarbetsprojekt mellan Uppsala Parkering AB, Uppsala Kommun, Solelia, Uppsala Universitet och Tromsö Universitet.

 • Aktör: Uppsala Parkerings AB
 • Kommun och län: Uppsala, Uppsala län
 • Placering laddstation: Stadshusparkeringen
 • Antal laddstationer: 1 laddstation med 2 laddpunkter
 • Investeringskostnad: ca 50 000 kr
 • Kontakt: cristian.rask@uppsalaparkering.se  

 

Industriföretag (upp)

 

Många laddplatser för Scanias anställda

Intresset för el-bilar är stort på Scania det gäller både för tjänste- och personalbilar. Att hitta en laddplats för sin bil har därför varit svårt.  Scania har därför byggts ett flertal laddplatser på  Scanias personalparkeringar. Idag finns det totalt 130 laddplatser och  är endast ämnade för Scanias anställda.

– Vi följer utvecklingen och försöker bygga ut i takt med att det kommer fler som vill ladda sina bilar. Vi vill gärna att så många som möjligt ska kunna ladda sina bilar och minska sin miljöpåverkan. Scania köper grön el så när du laddar på jobbet bidrar det inte till ökade utsläpp av CO2, säger Elisabeth Hörnfeldt, projektledare för "Scania sustainable mobility of personnel".

 • Aktör: Scania CV AB
 • Kommun och län: Södertälje, Stockholms län
 • Placering laddstation: Scanias personalparkeringar
 • Antal laddstationer: 130 laddpunkter