Klimatklivet

​Under perioden 2016 - 2020 finns möjlighet att söka stöd för laddinfrastruktur från Klimatklivet.

Klimatklivet är en av regeringens satsningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Stöd ges till de åtgärder som genererar den största minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Stöd för utbyggnad av laddinfrastrutkur är ett prioriterat område i Klimatklivet.

Stödet hanteras av Naturvårdsverket, på deras webbplats hittar du all information om stödet.

>Allmän information om Klimatklivet

>Stöd till laddstationer