Ladda hemma

Från våren 2018 finns det ett nytt stöd för dig som privatperson som vill investera i laddinfrastruktur.

​För dig som vill kunna ladda din elbil på ett säkert sätt hemma finns från och med 1 februari 2018 ett ekonomiskt bidrag att söka. Stödet hanteras av Natuvårdsverket, på deras webbplats hittar du all information om bidraget.

>Information om stödet