Laddinfrastruktur

Strategi för utbyggnad av laddstationer i Östra Mellansverige

Inom ramen för projektet har en strategi för utbyggnaden av laddinfrastruktur i regionen utarbetats.

​Du kan ladda ner rapporten genom att klicka här.

Elfordon och Laddinfrastruktur

Rapporten Elfordon och laddinfrastruktur är en underlagsrapport till projektet Laddinfra Öst. Den ger en kunskapsöversikt över nuläget i regionen, en tekniköversikt över befintlig laddningsteknologi och elfordon samt beskriver förväntningar på framtida utveckling inom området.

Du kan ladda ner rapporten genom att klicka här.

 

 

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

I denna rapport redovisas befintlig laddinfrastruktur i Östra Mellansverige vid inledningen av projektet (Q1 2016). Nya laddare tillkommer kontinuerligt och för att få den senaste informationen hänvisar vi dig till webbkartan: http://crowdcharging.se/uppsala.html

I rapporten beskrivs även olika laddningseffekter och uttag för laddning.

https://extraadmin.lansstyrelsen.se/_layouts/IMAGES/icpdf.gif

Rapporten Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige