Informationsmaterial

På denna sida samlar vi det informationsmaterial som tagits fram genom projektet.

 

Informationsbroschyrer

Projektet har tagit fram tre informationsbroschyrer om laddinfrastruktur i syfte att underlätta för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att installera laddstationer.

 

 Nedan kan du ladda hem broschyrerna som går bra att skriva ut som häften i A5-format. Du kan också ladda hem filerna genom att klicka på bilderna ovan.

Betalningsmodeller för el-laddning

Tips och råd om laddinfrastruktur - för dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening

5 goda exempel på elfordonsladdning vid bostadsrättsföreningar

 Content Editor

​Få svar på dina frågor om laddbara fordon och laddinfrastruktur via Elbilsakuten:

http://www.facebook.com/Elbilsakuten

Elbilsakuten drivs av Power Circle som har lång erfarenhet och stor kunskap inom området.