Regionala Workshops

På denna sida samlar vi information och dokumentation från de regionala workshops som genomförts i samtliga län.

​Södermanland

Den 13 april i Nyköping genomfördes på förmiddagen en workshop för Södermanlands kommuner. Under workshopen fick kommunerna arbeta med att identifiera lämpliga platser för laddstationer i länet. På eftermiddagen genomfördes ett seminarium för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Presentation Jakob Lagercrantz

Presentation Tobias Uppström CLEVER

Laddkarta Södermanland - resultat av workshop

Laddkartan visar befintliga laddstationer (GRÖN), planerade laddstationer (GUL) och det identifierade behovet av laddstationer (RÖD). Olika storlek på punkterna definierar olika kraftfulla laddstationer.

Västmanland

Den 29 april deltog representanter från flertalet av Västmanlands kommuner på en workshop i Västerås. Deltagarna fick efter en föreläsning arbeta med kartmaterial med befintliga laddstationer i deras kommun och i länet samt identifiera områden med behov av laddstationer. På eftermiddagen hölls en föreläsning även för den bredare publiken och där det kom representanter från företag, lantbruk samt bostadsrättföreningar.

Presentation från workshop i Västerås

Laddkarta Västmanland - resultat från workshop

Laddkartan visar befintliga laddstationer (grön), planerade (gul) och behov av laddstationer (röd).

Östergötland

Den 14 april genomfördes ett seminarium och workshop i Linköoing med syfte att öka takten för utbyggnad av laddinfrastruktur i Östergötland hos offentliga aktörer. Målgrupp för workshoppen var tjänstemän och politiker i kommuner och regionen samhällsbyggnad, miljö, tekniska nämnden, kommunala bolag, tekniska verken och andra intressenter.

Presentation från workshop i Linköping

Örebro

I Örebro genomfördes en regional workshop den 15 april. Kartorna som tagits fram med förslag till placeringar av laddningsstationer i länet kan ses i presentationen nedan.

Presentation - kartor Örebro län