Laddinfrastruktur för elfordon i Östra Mellansverige – hur får vi den miljövänligaste fordonsflottan i världen 

Med detta seminarium startar resan för att bygga om Östra Mellansveriges transportsystem för framtidens fordon – elbilar. På denna sida hittar du dokumentation från seminariet som ägde rum den 20 oktober 2015 i Uppsala.

Seminariet syftade till att besvara frågorna:

  • Hur ser läget ut idag, vad kan förväntas av framtiden?
  • Vad får utvecklingen att gå snabbare?
  • Vad har de privata aktörerna för planer vad gäller utbyggnaden av laddinfrastrukturen för riksvägarna, destinationsplatser som exempelvis köpcentra och andra offentliga platser, hemmaladdning för lägenhetsboende, arbetsplatser och i glesbygden?
  • Vilket stöd behövs från samhället för att nå visionen en fossilbränslefri fordonsflotta i Östra Mellansverige?

Seminariet var startpunkten för projektet Laddinfra Öst som finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond. Vid seminariet hade deltagarna möjlighet att ge sin input på projektets innehåll och fortsatta arbete.

Moderator under dagen var Jakob Lagercrantz, Equest, som har lång erfarenhet miljö- och transportarbete, bl.a. som projektledare för Västra Götalands regionala elfordonsprojekt Ecoast & Infragreen och varit ordförande i Gröna Bilister under nio år.

Program uppstartsseminarium 20 oktober

Se seminariet i efterhand!

Inspelningarna av föredragen under dagen finner du nedan, 8 delar.

Del 1. Jakob Lagercranz och landshövding Peter Egardt.

Del 2. Fredrik Idevall

Del 3. Olle Johansson

Del 4. Martina Wikström

Del 5. Privata aktörer.

Del 6. Privata aktörer, panel.

Del 7. Lagercrantz, Equest och Power Cirkle, Olle Johansson.

Del 8. Paneldebatt och diskussion.

 

Laddstation